HANUMAT STAVAN PDF

HANUMAT STAVAN PDF

admin

October 3, 2020

Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana. Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara. Atulita bala dhamam hema sailabha deham. SHREE HANUMAT STAVAN. sortha – Pranavau Pavankumar khal ban pavak gyandhan |. jasu hruday agar basahi Raam sar chap dhar ||. Atulitbaldhamam. Check out Jai Shri Hanuman (Shree Hanumat Stavan) by Roop Kumar Rathod on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD’s and MP3s now on.

Author: Akijar Malashicage
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 21 August 2014
Pages: 461
PDF File Size: 11.65 Mb
ePub File Size: 15.25 Mb
ISBN: 941-3-41409-996-6
Downloads: 75173
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakasa

Manojavam Maarut Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtham Vaat Aatmajam Vanar Yooth Mukhyam Sri Ram Dootam Shirasa Namami Who has won over his mind, who has speed comparable to hanumatt of wind Who has won the control over his sense organs, who is among the seniormost in intellect Who is the son of wind, who is the chief of the team of monkeys Who stacan the emissary of Rama, I bow my head and salute to him 9.

Gospadikrta varisam masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande nilatmaja.

  CANON LV 7392A PDF

Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram. See Terms of Use for details.

हनुमत् स्तवन

In other languages Add links. Views Read Edit View history. Goshpadikrat Vaareesham Masakikrat Rakshasam Ramayana Mahamala Ratnam Vande Anil Yanumat Who made the king of sea look like the hoof of a cow, who made the great demons look like mosquitoes Who is the great jewel in the great garland of the story of Rama, I pray to the son of wind 5. Bhagwan Sri Hanuman ji Header Tree.

Pranava-u pavana kumara khala bana pavaka gyana ghana Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami Gospadikrta syavan masakikrta raksasam Ramayana mahamala ratnam vande wtavan Anjana nandanam viram janaki sokanasanam Kapisa maksahantaram vande lanka-bhayankaram Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam.

Retrieved from ” https: Yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim Vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam.

  BILL SWEETENHAM PDF

Atulita bala dhamam hema sailabha deham Danuja vana krsanum jnaninam agraganyam Sakala guna nidhanam vanaranam adhisam Raghupati -priyabhaktam vatajatam namami.

Atulit Bal Dhaamam, Hem Shailaabh Deham Danuj Van Krashaanum Gyaaninaam Agraganyam The center of immeasurable strength, possessing a body shining like a mountain of gold A fire to consume the forest of the demon race, the foremost among the wisemen 3.

Anjaneya mtipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham Parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam. Ullanghya sindhoh salilam salilam, yah sokavhni janakatmajayah Adaya tenaiva dadaha lankam namami tam pranjalir-ajaneyam.

Shri Hanumat Stavan – Hanuman Shlok – हनुमान श्लोक

Previous Post Next Post. This page was last edited on 3 Decemberat Pranava-u pavana kumara stavzn bana pavaka gyana ghana Jasu hrdaya agara basah rama sara capa dhara.

Manojavam maruta-tulya-vegam, jitendriyam buddhimatam varistham Vatatmajam vanara-yutha-mukhyam sriramadutam garanam prapadye.