KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

admin

June 4, 2021

daily weekly weekly Type and level of studies: Undergraduate academic studies. Course name: Introduction to Neo Kratka povest o Grčkoj. Beograd: Jasen. Mutavdžić, Predrag. Prokvašen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na oštrome šljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu Joe pristade, a povest će i mene sa sobom ako dopusti gospoda Joe. 2U grčkoj mitologiji div sa stotinu očiju, vječno budan. Bit će tek kratka šetnja u rane jutarnje sate.

Author: Tojataxe Yohn
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 8 August 2005
Pages: 15
PDF File Size: 5.73 Mb
ePub File Size: 5.55 Mb
ISBN: 901-6-59130-418-6
Downloads: 4074
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigarisar

Htijui iskoristiti priliku da se uvjerim, hou li, poduavajui Joea, trebati poeti sasvim od poetka, rekoh: Nisam ukrao za sebe! Kada sam stao da pogledam za njim, movara je u tom asu bila samo duga crna ravna crta a rijeka isto tako, ali ni izdaleka tako iroka, niti crna; nebo samo isprepleten niz dugih, jarko crvenih i duboko crnih traka. Dotoio sam u onaj kameni vr katranovu vodicu! U naslonjau je sjedila najudnija dama koju sam dosada ili ikad poslije vidio. Dosta je preklapanja ree narednik.

Naizgled je bila dakako mnogo starija, jer je bila djevojica, a usto lijepa i samosvjesna, a sa mnom je postupala tako prezirno kao da joj je dvadeset i jedna godina i da je kraljica.

Uhvatio sam ga, a on to zna. Nanjuit u ga kao lovaki pas. Onda bi noem dohvatila neto maslaca ne previe i razmazivala ga po kruhu kao apotekar kad sprema melem – sluei se pritom objema stranama noa, okretno zamahujui plotimice, stavljajui i ski-‘ dajui maslac uz rub krune kore.

Carls Dikens – Velika ocekivanja – [PDF Document]

Ne preostade mi drugo nego da pokucam na vrata, i pokucao sam. Poneki samo pojurie grcloj do jako osvijetljenih prozora i zurili su za nama, ali nitko iv ne izie van. Stanovali smo u movarnom kraju pokraj rijeke, dvadesetak milja hoda uzdu njezina vijugavog toka, daleko do mora.

  EUSEBIO RUVALCABA UN HILITO DE SANGRE PDF

Vidio sam po namjetaju da je to soba za oblaenje, iako mi je veina pokustva u onaj tren bila po obliku i upotrebi nepoznata. Gospodin Wopsle me je ne jedanput uplaio svojim puhanjem i sipljivim dahtanjem.

Gospoda Joe je ve dvanaest puta izlazila da te trai, Pipe. Ili u ti iupati srce i jetru. A ja nisam – prihvati Joe ponovno, svrnuvi pogled od mene i ponovno stade gladiti zaliske. Nato je Joe poeo micati usnama nudei tako detaljan odgovor da sam razabrao samo jednu jedincatu rije: Vazda sam postupao s njim kao s nekim malo poodraslim djetetom i sebi ravnim. Ne raunajui pogrebne trokove, sav novac to smo ga skucali bio je potreban za majku.

Uem, dakle, i naem se u velikoj sobi, dobro osvijetljenoj votanicama. Joe razgrne vatru, pomete plou ispred ognjita, a zatim podosmo pred vrata da oslukujemo dolazi li koija. To je onaj mladi! Jedan je vojnik mjesto puke nosio koaru, pa pokleknuo da je rastvori, a moj bjegunac sada prvi put pogleda oko sebe i vidje mene.

Poet emo ih opkoljavati u suton. Narednik sastavi nekakav izvjetaj i zapie neto u knjigu, a zatim otjera najprije onog robijaa to ga nazivam drugi, u pratnji uvara na brod. Dotle je on udobno sjedio nita ne raunajui, nego samo mastio brke suenom slaninom i vruim zemikama i dopustite da reem gutao sve to kao pravi deronja.

Vjerujem da su bili bucmasti, iako sam u ono vrijeme bio premalenarasta za svoje godine i slabaan. Mislim da vas je spopala groznica rekoh. Poeli su, tek to smo sjeli za stol. Nato pozove momke, koji su jedan za drugim upali u kuhinju i po-slagali oruje u kut. Svi osim mene odgovorie iste savjesti da nisu.

Nadam se da ih ne e nai. Onda bi nas opet poveo kui pa udri po nama. Nikad se u ivotu nisam tako zabezeknuo – zar je to sinulo u mojoj glavi? Tamo rekoh i pokazah rukom tamo preko, gdje sam ga naao kako sneno kunja, pa sam mislio da ste vi. Joe je samo nemono pogleda, zatim nemono odgrize komad kruha i ponovno pogleda mene.

  CYKLOP CMT 250 PDF

Carls Dikens – Velika ocekivanja

Nije bila ba pristala ena i imao sam dojam da je ona svojom rukom prisilila Joe Gargervja da je uzme za enu. Lako je vama dvojici rei groblje. Kad sam ga posljednji put pogledao, vidio sam kako je glavu sagnuo nad koljenom i kako bez predaha pili negve, nestrpljivo pro-klinjui i gvode i nogu.

Zasada ga tekom mukom odvraam od toga, da ti ne naudi. Ali kako si – i pritom pomakne stolicu i zaokrui pogledom po podu izmeu sebe i mene – ali kako si tako neobino brzo progutao onoliku komadinu!? Sto kae na to?

Postojala je takoer ni na emu osnovana bajka da gospodin Wopsle svakog etvrtgodita ispituje uenike. Evo kobile javi se Joe zvoni kao zvonii!

Znao sam da e gospodinu Pumblechooku svakim asom biti sve gore. Proklete zvijeri, ne krvite se!

Hodali smo tako vie od sata dok nismo stigli do proste drvenjare i pristanita. Bog te blagoslovio, Pipe, stari drue moj!

Volio bih znati koga stavljaju u robijake brodove i zato? Bilo mi je vrlo neugodno u drutvu gospodina Pumblechooka. Puding se ve puio na vatri. Bio sam u smrtnome strahu od onog mladia kojemu se prohtjelo moje srce i jetra, bojao sam se svog poznanika s negvama na nozi, u smrtnome strahu od sebe samog, jer mi je na silu iznueno ono strano obeanje. Sve to vrijeme pribliavao sam se rijeci; no kako god brzo hodao, nisam mogao ugrijati noge, uz koje je prianjala studena vlaga, kao negve uz nogu mukarca, kojemu sam trao plvest susret.