LIZBONSKA POGODBA PDF

LIZBONSKA POGODBA PDF

admin

September 27, 2020

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Meztinris Mugor
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 15 February 2017
Pages: 491
PDF File Size: 14.92 Mb
ePub File Size: 16.52 Mb
ISBN: 215-2-65016-342-6
Downloads: 47881
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogum

Need more search options? Skip to main content. Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom. Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega prava lahko Banko neposredno zaprosi za financiranje.

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:. Predlog lizbonsak drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Doda se nov drugi pododstavek:.

Za predsednika Republike Slovenije. Cilji dejavnosti Unije so: Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Pogoeba centralne banke: Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe OJ C Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije.

  ELEKTROMANYETIK ALAN TEORISI PDF

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:. Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti.

Sklepi iz odstavka Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom. Sprejme se za dobo najmanj ppgodba let. Use the Advanced search.

EUR-Lex Access to European Union law

Obvesti se Evropski parlament. Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro. Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Doda se nov odstavek: Skrbi za doslednost zunanjega pogodbaa Unije. Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka.

EUR-Lex – L/AFI/DCL/58 – EN – EUR-Lex

Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki opravljata svetovalno funkcijo. Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije.

  B1375 TRANSISTOR PDF

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom. Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost.

Doda se nov drugi pododstavek: Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Help Print this page. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.

Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: